Vi vill hjälpa andra...

Pappas AB har sju fadderbarn från olika delar av världen.

Tamirat 17 år - Etiopien 

Mario 12 år - Indonesien

Miriam 11 år - Togo

Susmita 10 år - Bangladesh

Ashirafu 15 år - Tanzania

Lordina 9 år - Ghana

Diana 10 år - Nigeria

www.compassion.se

Compassion - fadderbarn